Hubertus gdański 2018

W dniu 20.10.2018r. odbyły się uroczystości poświęcone patronowi myśliwych Św. Hubertowi. Rozpoczęły się mszą św. w archikatedrze oliwskiej celebrowaną przez bpa Zbigniewa Zielińskiego. Wśród 36 pocztów sztandarowych reprezentujących myśliwych okręgu gdańskiego był także nasz – w osobach: D.Czynszaka, E.Jednachowskiego i R.Kozakiewicza. Uroczysta msza św. z homilią wygłoszoną przez bpa Zielińskiego, z piękną oprawą muzyczną zapewnioną przez zespół Hubertus Brass z Gdyni i słynne organy oliwskie. Dalsza część uroczystości – z okolicznościowymi przemówieniami, dekoracją odznaczeniami łowieckimi i biesiadą myśliwską odbyła się w Centrum Myśliwskim. W galerii zdjęć kilka obrazów z archikatedry oliwskiej.

Kategoria: Komunikaty

okręgowe zawody strzeleckie

To już tradycja, że drużyna strzelecka naszego Koła wzięła znów udział w okręgowych zawodach strzeleckich na strzelnicy w Gdańsku – tym razem w dniu 9 września 2016. I także chyba to już tradycja, że drużyna w składzie: Dariusz Czynszak, Ryszard Kozakiewicz i Lech Tarnowski zajęła – podobnie jak w poprzednich latach – VI miejsce w klasie powszechnej. Gratulujemy wyniku

Kategoria: Komunikaty

II integracyjne polowanie na Żuławach

W sobotę 23.01.2016 odbyło się II integracyjne polowanie na Żuławach, zorganizowane wspólnie przez 4 koła: KŁ Nadmorskie Gdynia, KŁ Odyniec-Sopot, KŁ Ryś Gdańsk i KŁ Sokół-Kolejarz Gdańsk, dzierżawiące sąsiadujące z sobą obwody. Pierwsze takie polowanie odbyło się w roku ubiegłym i zachęceni sukcesem organizatorzy postanowili kontynuować tradycję. Tegoroczne polowanie to kolejny sukces organizacyjny. Polowanie zgromadziło grupę sześćdziesięciu myśliwych wraz z nagonką. Niepowtarzalna, bajkowa sceneria naszych Żuław z kilkunastostopniowym mrozem i śniegiem, którego było akurat tyle, by stanowił piękną oprawę, a nie utrudniał przemieszczania się. Ponadto znakomity pokot: 4 lisy i 14 dzików. Organizatorom gratulujemy i dziękujemy.

Kategoria: Komunikaty

OKRĘGOWE ZAWODY STRZELECKIE 2015

W sobotę 5 września 2015r. na strzelnicy PZŁ w Gdańsku odbyły się zawody okręgowe w strzelaniach myśliwskich. Koła łowieckie wystawiły na tegoroczne zawody 21 drużyn, wszystkich zawodników było 84. Zawody przebiegły bardzo sprawnie w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Miło mi poinformować Kolegów, że drużyna Koła „ODYNIEC-Sopot” w składzie: D.Czynszak, P.Pieleń, L.Tarnowski zajęła VI miejsce w klasyfikacji drużynowej Klasa Powszechna. Naszym reprezentantom serdecznie gratulujemy.

Kategoria: Komunikaty

jubileusz 70-lecia koła

Historia Koła zapisała na swych kartach szereg naszych jubileuszy – upamiętnione w jej kronikach są obchody 35-, 40-, 50- oraz 60-lecia. Każdy z nich zaznaczył się w szczególny sposób w bogatej w wydarzenia historii. Rok 2015 oznacza kolejny jubileusz Koła, zaczęliśmy już świętować 70-lecie, którego program obchodów zapowiada się jako szczególnie bogaty.

* Jego pierwsze wydarzenie mamy już za sobą. 31 stycznia wieczorem rozpoczął się bal myśliwski na Kaszubach, z niezwykle atrakcyjnym i urozmaiconym programem, doskonałą kuchnią, wrażeniami, które uczestnicy z pewnością zapamiętają na długo – znakomitą organizację całości imprezy zawdzięczamy grupie Kolegów, z Prezesem na czele. Dla upamiętnienia uroczystości kilka zdjęć w galerii.

* Z okazji jubileuszu została wydana monografia Koła, która stanowi kontynuację pierwszej, wydanej na 50-lecie w 1995 roku – w oparciu o dostępne materiały archiwalne zapisane przez pierwszych kronikarzy Koła i uzupełnione o aktualne wydarzenia aż do roku jubileuszu. Monografia została wręczona członkom Koła na Walnym Zebraniu w maju.

* Punkt kulminacyjny obchodów jubileuszu nastąpił dnia 17 października 2015r. W tym dniu, na terenie obwodu nr 103 odbyło się najpierw pierwsze w tym sezonie polowanie zbiorowe, przedtem wręczono członkom okolicznościowe pamiątki (szalik i tzw. kulawka), wykonano też rodzinne zdjęcie „Odyńca”. Około południa przy kapliczce Św.Huberta odprawiona została msza św. polowa. Powitanie przez Prezesa przybyłych gości w osobach: Zygmunt Jasiński (z-ca przewodniczącego Zarządu Głownego PZŁ), Jędrzej Czajkowski (wiceprezes ORŁ w Gdańsku), Piotr Ławrynowicz (przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku), Wojciech Kraiński (sekretarz ORŁ w Gdańsku), Marian Wilczewski (przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku), przedstawiciele nadleśnictw w Bytowie i Lipuszu oraz przedstawiciele sąsiadujących z nami kół łowieckich otworzyło bogatą w przemówienia część oficjalną, podczas której nastąpiło odznaczenie Koła ZŁOMEM, zostały wręczone także odznaczenia indywidualne dla kolegów. Odczytane zostały listy gratulacyjne od zaproszonych gości (także od tych nieobecnych na uroczystości). Odbyło się też ślubowanie młodych myśliwych, po czym uczestnicy udali się na biesiadę myśliwską. Bogata w zdarzenia uroczystość przebiegła w wyjątkowej, godnej takiego jubileuszu atmosferze i trwała do późnych godzin nocnych.

Kategoria: Komunikaty