jubileusz 70-lecia koła

Historia Koła zapisała na swych kartach szereg naszych jubileuszy – upamiętnione w jej kronikach są obchody 35-, 40-, 50- oraz 60-lecia. Każdy z nich zaznaczył się w szczególny sposób w bogatej w wydarzenia historii. Rok 2015 oznacza kolejny jubileusz Koła, zaczęliśmy już świętować 70-lecie, którego program obchodów zapowiada się jako szczególnie bogaty.
* Jego pierwsze wydarzenie mamy już za sobą. 31 stycznia wieczorem rozpoczął się bal myśliwski na Kaszubach, z niezwykle atrakcyjnym i urozmaiconym programem, doskonałą kuchnią, wrażeniami, które uczestnicy z pewnością zapamiętają na długo – znakomitą organizację całości imprezy zawdzięczamy grupie Kolegów, z Prezesem na czele. Dla upamiętnienia uroczystości kilka zdjęć w galerii.
* Z okazji jubileuszu została wydana monografia Koła, która stanowi kontynuację pierwszej, wydanej na 50-lecie w 1995 roku – w oparciu o dostępne materiały archiwalne zapisane przez pierwszych kronikarzy Koła i uzupełnione o aktualne wydarzenia aż do roku jubileuszu. Monografia została wręczona członkom Koła na Walnym Zebraniu w maju.

Kategoria: Komunikaty

polowanie integracyjne na Żuławach

17 stycznia br. odbyło się 1. Integracyjne Polowanie Zbiorowe na lisy. Nasze Koło współuczestniczyło w jego organizacji, razem z 3 kołami z Trójmiasta: „Ryś” Gdańsk, „Sokół-Kolejarz” Gdańsk i „Nadmorskie” Gdynia, dzierżawiącymi sąsiadujące z sobą obwody łowieckie na terenie Żuław Wiślanych. W polowaniu, celem którego była integracja myśliwych, kultywowanie tradycji łowieckich i ożywienie polowań na tym terenie, wzięło udział 60 myśliwych i 20 stażystów oraz sympatyków łowiectwa w roli naganiaczy. Ciekawostką było to, że – poza prowadzącym – myśliwi nie polowali na terenie swojego obwodu. Pokot: 8 lisów i 4 dziki. Miło nam donieść, że wicekrólem, zarazem z tytułem „Dzikarza” został nasz kolega Adam Byczk.
Szczegółowe informacje i zdjęcia na stronie PZŁ Zarząd Okręgowy w Elblągu www.pzl.elbląg.pl

Kategoria: Komunikaty

Łowiectwo na Pomorzu Gdańskim. Monografia

Informuję Kolegów, że ukazała się już monografia „Łowiectwo na Pomorzu Gdańskim” – praca zbiorowa Kolegium redakcyjnego pod przewodnictwem kol. Ryszarda Mazurowskiego, przewodniczącego Komisji Kultury Łowieckiej Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku. Wydanie (cena 45 zł)  jest do nabycia w siedzibie Zarządu przy ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku. Tą drogą składam wyrazy uznania autorom monografii za trud, wysiłek organizacyjny i zaangażowanie, które zaowocowały opracowaniem o cennych wartościach poznawczo-historycznych, z bogactwem treści i zdjęć oraz doskonałą jakością szaty graficznej. Powinno trafić ono na półki naszych domowych bibliotek, do czego z pełnym przekonaniem wszystkich Kolegów zachęcam, tym bardziej że zawiera cenne informacje, w które wplata się historia także naszego Koła i wielu jego członków.

Kategoria: Komunikaty

Album – Łowiectwo. Przyroda. Myśliwy. Tradycja

Zawiadamiam Kolegów, że z okazji 90-lecia PZŁ został wydany album „Łowiectwo. Przyroda. Myśliwy. Tradycja” prezentujący polską przyrodę, tradycję i kulturę łowiectwa, a także 90-letnią historię Polskiego Związku Łowieckiego. Album w formacie 270 x 310 mm, o objętości 252 strony, w oprawie płóciennej z wklejanym zdjęciem, tłoczonym liternictwem oraz eleganckim etui w cenie 128 PLN można nabyć w siedzibach zarządów okręgowych PZŁ.

Kategoria: Komunikaty

nowe oznaczenia obwodów łowieckich

W dniu 1 kwietnia 2013r. wchodzi w życie nowa numeracja obwodów łowieckich ujednolicona w granicach województwa uchwałą nr 380/XIX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie. Z treścią uchwały można zapoznać się w komunikacie  Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku z dnia 28.02.2013r. na stronie internetowej Zarządu.

Kategoria: Komunikaty