Odznaczenia

* koło – w całej historii

ZŁOM
Koło Łowieckie „Odyniec-Sopot” (25.03.2015)

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej
Koło Łowieckie „Odyniec” w Sopocie (05.11.2008)

* odznaczenia indywidualne

ZŁOM
T.Barański, J.Chrzanowski

Medal Św.Huberta
T.Barański

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej
T.Barański, J.Chrzanowski, R.Gawerski, H.Górski, F.Kończa, J.Piotrowski, W.Szulc, K.Wilski, I.Żagiell

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej
Z.Baran, T.Barański, J.Chrzanowski, R.Gawerski, H.Górski, F.Kończa, Z.Kostka, J.Koza, B.Kraśkiewicz, A.Lipert, J.Lueck, W.Łuckiewicz, J.Piotrowski, E.Stałkowski, W.Szulc, W.Ulatowski, K.Wilski, K.Wołłejszo, I.Żagiell, W.Żagiell, Ł.Żukowski

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej
Z.Baran, S.Bielawa, K.Chowaniec, E.Czarnecki, J.Dyjas, R.Gawerski, A.Januszewski, E.Jednachowski, Z.Kostka, J.Koza, R.Kozakiewicz, B.Kraśkiewicz, J.Lueck, P.Mańka-Winiecki, K.Niemiec, J.Piotrowski, J.Plater, J.Przybyszewski, Z.Ratowt, S.Skawiński, E.Stałkowski, W.Szulc, W.Ulatowski, K.Wilski, O.Wilski, K.Wołłejszo, L.Zaprzalski, A.Zieliński, Ł.Żukowski, E.Żywicki

Medal za zasługi dla łowiectwa ziemi gdańskiej
Z.Balonis, Z.Baran, E.Czarnecki, M.Czeropski, D.Czynszak, R.Czynszak, R.Gawerski, M.Jakubowicz, E.Jednachowski, Z.Kostka, R.Kozakiewicz, J.Libera, J.Lueck, P.Mańka-Winiecki, K.Niemiec, J.Piotrowski, J.Przybyszewski, S.Skawiński, A.Skrzypkowski, W.Syrocki, W.Ulatowski, R.Downar-Zapolski, W.Szulc, J.Tokarski, A.Zieliński, J.Zienkiewicz, W.Żagiell

Medal za zasługi dla łowiectwa słupskiego
Z.Baran, R.Kozakiewicz, B.Kreft, J.Lueck, W.Ulatowski, W.Żagiell

Medal za zasługi dla łowiectwa Elbląskiego Okręgu Łowieckiego PZŁ
M.Płaza, W.Szulc, W.Żagiell

**************************************************************************

* ZŁOM – najwyższe odznaczenie w PZŁ ustanowione w dniu 28 listopada 1929r. uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich

* Medal Św.Huberta – ustanowiony uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ w dniu 16 grudnia 1992r. Nadawany za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za: prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej, osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej

* Medal Zasługi Łowieckiej (Złoty, Srebrny i Brązowy) – ustanowiony w dniu 11 grudnia 1929r. uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich. Nadawany jest członkom Zrzeszenia za zasługi na polu łowiectwa, uwzględniając długotrwałą pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ, osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny, ewidentne rezultaty w ochronie środowiska, walkę z kłusownictwem, osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim, znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i tresurze psa myśliwskiego, wzorową postawę etyczną i koleżeńskość