Z kronik strzelectwa

Chlubną kartą w historii koła łowieckiego „Odyniec” w Sopocie są nasze osiągnięcia w strzelectwie.

     Pierwsze i zarazem największe ma kol. Tadeusz Barański, przedwojenny mistrz strzelecki ze Lwowa, Warszawy, Poznania i Sopotu. Wtedy to, wraz z bratem Eustachym zdobyli ok.70 nagród, a ich wyniki upamiętniono w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.
     Po II wojnie – w okresie przynależności do „Odyńca” – kol. T.Barański, doskonały w kuli i śrucie, osiągnął wiele imponujących sukcesów w strzelectwie sportowym, którymi rozsławił również imię naszego koła. Wśród nich należy wymienić:
      * rok 1950 – mistrz Polski na mistrzostwach strzeleckich w Szczecinie w trudnej konkurencji, jaką było strzelanie na 100m do sylwetki biegnącego jelenia byka,
      * rok 1950 – powołany do kadry narodowej w strzelectwie,
      * rok 1951 – wicemistrz Polski na mistrzostwach w Szczecinie, z taką samą ilością 49 punktów, co zdobywca pierwszego miejsca – słynny Józef Kiszkurno,
      * rok 1953 – mistrz Polski w strzelaniu do rzutków na mistrzostwach w Szczecinie,
      * rok 1954 – mistrz CRZZ, rekord Polski w strzelaniu śrutowym na Bielanach wraz z drużyną w składzie: T.Barański, J.Kiszkurno, A.Smelczyński, Zakrzewski,
      […] Jako kandydat na myśliwego, którego jednym z wprowadzających do koła był właśnie kol. Tadeusz Barański, miałem okazję i przyjemność towarzyszyć mu na stanowiskach podczas polowań zbiorowych i nigdy nie zapomnę stylu oraz skuteczności jego strzałów – przyp. R.O.)

     W latach osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych wielokrotnym mistrzem województwa gdańskiego, wicemistrzem Polski i zdobywcą najwyższego lauru strzeleckiego „Wawrzynu” był kol. Ryszard Gawerski.
     Strzelecką klasę mistrzowską w tym okresie uzyskali również Koledzy: Stanisław Skawiński i Witold Żagiell, zdobywając liczne laury na arenie krajowej.

     Koło „Odyniec” zawsze miało znakomitą drużynę strzelecką, w której w zależności od okresu występowali: Tadeusz Barański, Jan Plater, Konstanty Radziwiłł, Ignacy Żagiell, Witold Żagiell, Stefan Chrzanowski, Czesław Chrulski, Stanisław Skawiński, Ryszard Gawerski.
     W latach 80. i 90. sukcesy te kontynuowała, zdobywając wielokrotnie mistrzostwo województwa, drużyna: R.Gawerski, S.Skawiński, W.Żagiell.
     W tym rozdziale trzeba jeszcze zapisać, że koło nasze znane jest również dzięki unikalnej profesji kol. Stanisława Skawińskiego będącego cenionym i znanym w kraju rusznikarzem.

O strzelectwie – Ryszard Ostrowski, 1995