Kalendarz polowań

W styczniu polujemy na:

Jelenie szlachetne:

byki i cielęta przez cały miesiąc, a łanie do 15.01

Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta do 15.01

Daniele:

byki cały miesiąc a łanie i cielęta do 15.01

Sarny:

kozy i koźlęta do 15.01

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, lochy

Muflony:

tryki cały miesiąc, a owce i jagnięta do 15.01

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

Zające szaraki i dzikie króliki:

tylko w drodze odłowu, do 15.01

Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kuropatwy:

tylko w drodze odłowu, do 15.01

Gęsi:

gęgawy na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do 15.01, a zbożowe i białoczelne na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31.01

 

W lutym polujemy na:

Jelenie szlachetne:

byki i cielęta

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, a lochy
– na terenie województwa podlaskiego – przez cały rok;
– na terenie pozostałych województw – do 15.02

Muflony:

tryki

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

Bażanty:

koguty

 

W marcu polujemy na:

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, a lochy
– na terenie województwa podlaskiego – przez cały rok;

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

 

W kwietniu polujemy na:

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, a lochy
– na terenie województwa podlaskiego – przez cały rok;

Piżmaki:

do 15.04

Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

 

W maju polujemy na:

Sarny:

kozły od 11.05

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, a lochy
– na terenie województwa podlaskiego – przez cały rok;
– na terenie pozostałych województw – od 15.05

Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

 

W czerwcu polujemy na:

Sarny:

kozły

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, lochy

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze:

od 1.06

 

W lipcu polujemy na:

Sarny:

kozły

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, lochy

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

 

W sierpniu polujemy na:

Jelenie szlachetne:

byki od 21.08

Sarny:

kozły

Dziki:

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki, lochy

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki:

od 11.08

Kaczki:

krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice – od 15.08

Łyski:

od 15.08

Gołębie grzywacze:

od 15.08

 

We wrześniu polujemy na:

Jelenie szlachetne:

byki

Sarny:

kozły

Dziki:

wszystkie

Borsuki

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

Kuropatwy:

do 11.09

Słonki:

od 1.09

Kaczki:

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1.09

Łyski

Gołębie grzywacze

Jarząbki

 

W październiku polujemy na:

Jelenie szlachetne:

byki, łanie i cielęta

Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta

Daniele:

byki, łanie i cielęta

Sarny:

kozy i koźlęta

Dziki:

wszystkie

Muflony:

tryki, owce i jagnięta

Borsuki

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kuropatwy:

do 21.10, a w drodze odłowu cały miesiąc

Słonki

Kaczki:

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne

Łyski

Gołębie grzywacze

Jarząbki

 

W listopadzie polujemy na:

Jelenie szlachetne:

byki, łanie i cielęta

Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta

Daniele:

byki, łanie i cielęta

Sarny:

kozy i koźlęta

Dziki:

wszystkie

Muflony:

tryki, owce i jagnięta

Borsuki

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Tchórze i kuny

Piżmaki

Zające szaraki i dzikie króliki:

również w drodze odłowu

Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kuropatwy:

tylko w drodze odłowu

Słonki

Kaczki:

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne

Łyski

Gołębie grzywacze

Jarząbki

 

W grudniu polujemy na:

Jelenie szlachetne:

byki, łanie i cielęta

Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta

Daniele:

byki, łanie i cielęta

Sarny:

kozy i koźlęta

Dziki:

wszystkie

Muflony:

tryki, owce i jagnięta

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

Zające szaraki i dzikie króliki:

również w drodze odłowu

Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kuropatwy:

tylko w drodze odłowu

Słonki:

do 21.12

Kaczki:

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice: do 21.12

Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne: do 21.12, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego wielkopolskiego i dolnośląskiego cały miesiąc

Łyski:

do 21.12

Przez cały rok wolno polować na:

  • norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze;
  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych;
  • dziki – odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Kalendarz polowań – stan prawny na 16.10.2009 r.

Kalendarz pochodzi ze strony Polskiego Związku Łowieckiego
http://www.pzlow.pl

***********