Obwód nr 66

[…] Teren obwodu w większości równinny. Miejscami pagórkowaty, ze spadkami w kierunku rzek, szczególnie w części południowo-wschodniej w biegu rzeki Słupi oraz w kompleksie leśnym w kierunku granicy północnej w okolicach wsi Mydlita. Granica obwodu biegnie od miejscowości Mydlita drogą w kierunku Kamionki Gowidlińskiej do przecięcia się z granicą województwa gdańskiego, dalej granicą województwa, drogami i liniami leśnymi, w kierunku południowym do przecięcia z szosą Kartuzy-Bytów, stąd przez Parchowo ok.0,5km przed miejscowością Jamno wchodzi na strumyk, w kierunku północnym do brzegu najdalej na południe wysuniętej zatoki jeziora Żukowskiego, następnie środkiem wód tego jeziora do rzeki Słupia. Dalej rzeką Słupią do przecięcia z szosą w miejscowości Soszyce, skąd szosą w kierunku Jasienia do miejscowości Obrowo. Dalej strumykiem łączącym jezioro Obrowo i Jasień. Następnie granica biegnie na północ środkiem jeziora Jasień, przecina szosę dzielącą jezioro Jasień, dalej przebiega po wschodniej stronie trzech wysp na jeziorze (wyspy należą do obwodu nr 50), a następnie przez miejscowość Jasień do Mydlity.

Obwód z udziałem ca 54% powierzchni leśnej zaliczyć należy do polno-leśnych. Powierzchnia lasów nie stanowi zwartego kompleksu leśnego. Uprawy i młodniki w wieku do 5 lat stanowią ca 10% powierzchni leśnej. Całość powierzchni zalesionej stanowią lasy borowe o wielkim bogactwie roślinności runa leśnego (borówka czernica, borówka brusznica, malina). Znajdują się tam pola wrzosowe, występuje łubin wieczny, liczne podszyty świerkowe i jałowcowe. Od szeregu lat wprowadza się podszyt drzew liściastych do 40-50 letnich drzewostanów sosnowych oraz na powierzchniach nowo zalesianych. Duża ilość łąk uprawnych na obrzeżach lasów oraz jako pasy dzielące poszczególne kompleksy leśne. Mnóstwo łąk śródleśnych, źródeł czystej wody, cieków, stawów, jezior, w tym również jezior dużych (Jasień, Żukówko) i rzek nie zamarzających nawet podczas najsilniejszych mrozów.

Przewaga powierzchni leśnej leży w pierwszej klasie bonitacji. Około 65% powierzchni leśnej to bór świeży, 25% – bór mieszany świeży, bór bagienny i las wilgotny ca 10%. W granicach leśnictw Parchowo, Bawernica i Jasień wyspowo występują lasy bukowo-dębowe.

Na terenie obwodu w całości leży rezerwat przyrody „Jeziorka Chośnickie” z całą gamą chronionych roślin torfowo-bagiennych. Żyje jeleń, sarna i dzik. Z drobnej zwierzyny pojedynczo występuje zając. Żyje drapieżnik: lis, kuna leśna, spotyka się łasicowate, a w ostatnim okresie pojawił się jenot. Na polach niewielkie stadka kuropatw.

Z ptactwa wodno-błotnego występuje w tendencji malejącej z roku na rok dzika kaczka, żyje łabędź, czapla siwa, perkoz i żuraw. Na terenie leśnictwa Obrowo, w granicach obwodu gniazduje czarny bocian. W okresie jesiennym duże klucze ciągnących na południe dzikich gęsi […]

z programu optymalizacji hodowli zwierzyny grubej dla obwodu nr 66

opracował Józef Piotrowski  –  1987