Prace gospodarcze na obwodach nr 14 i 103

przez KLOdyniec |

W ostatnim czasie na terenie obwodów nr 14 i 103 odbywały się prace gospodarcze. Dzięki sprawnym działaniom kolegów i koleżanki udało się wyremontować wiele urządzeń łowieckich.
Dzięki temu będziemy mogli bezpiecznie korzystać z zwyżek i ambon podczas polowań indywidualnych. Prace te były też doskonałą okazją do integracji, bo oczywiście nie zabrakło czasu na wspólne rozmowy i upieczenie kiełbaski na ognisku. Panowała doskonała atmosfera co obrazują zdjęcia zamieszczone w galerii.
Szczególne podziękowania dla koleżanki Anety i Oli Draws za przygotowanie poczęstunku.

Informacja o kolejnych terminach prac została wysłana drogą mailową.
Zapraszamy kolegów do wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach.
/sz/