Hubertus gdański 2018

przez KLOdyniec |

W dniu 20.10.2018r. odbyły się uroczystości poświęcone patronowi myśliwych Św. Hubertowi. Rozpoczęły się mszą św. w archikatedrze oliwskiej celebrowaną przez bpa Zbigniewa Zielińskiego. Wśród 36 pocztów sztandarowych reprezentujących myśliwych okręgu gdańskiego był także nasz – w osobach: D.Czynszaka, E.Jednachowskiego i R.Kozakiewicza. Uroczysta msza św. z homilią wygłoszoną przez bpa Zielińskiego, z piękną oprawą muzyczną zapewnioną przez zespół Hubertus Brass z Gdyni i słynne organy oliwskie. Dalsza część uroczystości – z okolicznościowymi przemówieniami, dekoracją odznaczeniami łowieckimi i biesiadą myśliwską odbyła się w Centrum Myśliwskim. W galerii zdjęć kilka obrazów z archikatedry oliwskiej.