remont kapliczki Św. Huberta w Parchowie

przez KLOdyniec |

Kapliczka Św. Huberta w Parchowie wraz z pomnikiem pamięci nieżyjących członków Koła powstała w roku 2002, jej uroczyste poświęcenie odbyło się w listopadzie 2002r. Upływ czasu spowodował konieczność wykonania gruntownego remontu obiektu. Prace (remont pylonów i ogrodzenia, montaż nowych ław) przeprowadzono ostatnio i kapliczka ponownie lśni swoim blaskiem, stanowiąc ważny element historii naszego Koła. Zarząd składa podziękowanie członkom Koła, którzy brali udział w tych pracach, a w szczególności Kol. Ryszardowi Kozakiewiczowi, Stanisławowi i Dawidowi Bielawom, Brunonowi Kreftowi oraz Markowi Węsierskiemu.