nowe oznaczenia obwodów łowieckich

przez KLOdyniec |

W dniu 1 kwietnia 2013r. wchodzi w życie nowa numeracja obwodów łowieckich ujednolicona w granicach województwa uchwałą nr 380/XIX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie. Z treścią uchwały można zapoznać się w komunikacie  Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku z dnia 28.02.2013r. na stronie internetowej Zarządu.