jubileusz 70-lecia koła

przez KLOdyniec |

Historia Koła zapisała na swych kartach szereg naszych jubileuszy – upamiętnione w jej kronikach są obchody 35-, 40-, 50- oraz 60-lecia. Każdy z nich zaznaczył się w szczególny sposób w bogatej w wydarzenia historii. Rok 2015 oznacza kolejny jubileusz Koła, zaczęliśmy już świętować 70-lecie, którego program obchodów zapowiada się jako szczególnie bogaty.

* Jego pierwsze wydarzenie mamy już za sobą. 31 stycznia wieczorem rozpoczął się bal myśliwski na Kaszubach, z niezwykle atrakcyjnym i urozmaiconym programem, doskonałą kuchnią, wrażeniami, które uczestnicy z pewnością zapamiętają na długo – znakomitą organizację całości imprezy zawdzięczamy grupie Kolegów, z Prezesem na czele. Dla upamiętnienia uroczystości kilka zdjęć w galerii.

* Z okazji jubileuszu została wydana monografia Koła, która stanowi kontynuację pierwszej, wydanej na 50-lecie w 1995 roku – w oparciu o dostępne materiały archiwalne zapisane przez pierwszych kronikarzy Koła i uzupełnione o aktualne wydarzenia aż do roku jubileuszu. Monografia została wręczona członkom Koła na Walnym Zebraniu w maju.

* Punkt kulminacyjny obchodów jubileuszu nastąpił dnia 17 października 2015r. W tym dniu, na terenie obwodu nr 103 odbyło się najpierw pierwsze w tym sezonie polowanie zbiorowe, przedtem wręczono członkom okolicznościowe pamiątki (szalik i tzw. kulawka), wykonano też rodzinne zdjęcie „Odyńca”. Około południa przy kapliczce Św.Huberta odprawiona została msza św. polowa. Powitanie przez Prezesa przybyłych gości w osobach: Zygmunt Jasiński (z-ca przewodniczącego Zarządu Głownego PZŁ), Jędrzej Czajkowski (wiceprezes ORŁ w Gdańsku), Piotr Ławrynowicz (przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku), Wojciech Kraiński (sekretarz ORŁ w Gdańsku), Marian Wilczewski (przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku), przedstawiciele nadleśnictw w Bytowie i Lipuszu oraz przedstawiciele sąsiadujących z nami kół łowieckich otworzyło bogatą w przemówienia część oficjalną, podczas której nastąpiło odznaczenie Koła ZŁOMEM, zostały wręczone także odznaczenia indywidualne dla kolegów. Odczytane zostały listy gratulacyjne od zaproszonych gości (także od tych nieobecnych na uroczystości). Odbyło się też ślubowanie młodych myśliwych, po czym uczestnicy udali się na biesiadę myśliwską. Bogata w zdarzenia uroczystość przebiegła w wyjątkowej, godnej takiego jubileuszu atmosferze i trwała do późnych godzin nocnych.